For oss er det alltid viktig att arbeide aktivt med bærekraft og kvalitet i alle ledd. Derfor arbeider vi med produsenter som deler samme verdier som oss. Under kan du lese mer om sertifiseringene våres idag og hva dissa betyr! Vi har som ambisjon att presentere enda flere fremover.


FSC

Da vi i hovedsak bruker tre i møblene våres ligger stort fokus på valg av riktig virke. Sertifisert tre er lovlig avvirket på en bærekraftig måte der hver enkelt del i prosessen er transparent. Virket vi bruker for våre stammer kommer som oftest kun fra EU-godkjent skogbruk. Les mer.

REACH

Kjemikalieinspeksjonen i Europa for å kontrollere bruk av farlige kjemiske evner i de fleste produkter og for å forbedre beskyttet av menneskenes helse og miljø. Gjennom å følga de strikte reglene for REACH kan vi sørge for att farlige kjemikalier blitt brukt ved tilverking av møblene våres. Det betyr att vår produksjon eliminerer substanser som er hormonforstyrrende, allergiframkallende og farlige for miljøet.

OEKO - TEX

For å sørge for att der ikke brukes noen farlige kjemikalier ved fremstillingen av ett møbelstoff finnes denne europeiske sertifisering. OEKO-TEX stiller og krav på stoffenes bærekraft når det gjelder fargeautensitet. Les mer.

RESPONSIBLE DOWN STANDARD

RDS overvåker dyrenes velbefinnende hos dunprodusenter. De sørger for att dunet ikke kommer fra produsenter der plukking av levende dyr forekommer eller tvangsspising skjer. Sertifisert dun fra RDS granskes dessuten av en tredje part som ser over hvert steg i prosessen. På den måten kan vi være sikkre på att dunet virkelig produseres på ett ansvarsfull måte. Les mer.

GOLD STANDARD

En global ideell stiftelse som startet av ett flertall organisasjoner, blant annet Greenpeace og WWF. Stiftelsen ble tatt frem som en kvalitetsstempel for klimakompensasjonsprojekt med fokus på strikte forholdningsregler og krav på bærekraftsutvikling for klimakompensasjon. Det er i dag den eneste sertifiseringsstandard som er godkjent og betrodd av mer en 80 internasjonale miljøorganisasjoner. Med hjelp av Gold Standard kan vi sørge for att klimakompensasjonen vår gjennom Tropical Mix i Panama arbeider i enighet med oppsatt standard og att beregningene stemmer. Les mer.

ISO:9001 OCH ISO:14001

Vi prøver så godt som mulig kun samarbeide med leverandører som oppfyller både ISO:9001 og ISO:14001. ISO:9001 er ett kvalitetsledningssystem som sørger for att bedrifter stadig forbedrer virksomheten når det kommer til kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. ISO:14001 er ett ledningssystem for miljø som bekrefter att bedriftens miljøarbeid tas om hand på en effektiv måte og att bedriftens negative miljøpåvirkning minskes. For oss er det av største vekt att de vi samarbeider med tar ansvar på miljøarbeidet sitt og att de fantastiske menneskene som gjør møblene våre gjør dette under rettferdige og menneskelige arbeidsforhold.


Läs mer om våra Initiativ.