Vi er som gladest når vi vet at møblene dine har kommet frem til deg, men veien dit innebærer en belasting på klimaet vårt. Sammen setter vi mål for å stadig forandre og forbedre oss - vi vil gjøre mer og vet at vi kan bli enda bedre! Les mer her om hva vi gjør.


GOALS

  • Bruke bare holdbare og gjenbruksbare materiale i samtlige produkter.
  • Innen år 2025 skal alt av vår emballasje være gjenbrukbare og biologisk nedbrytbart for både våre leverandører og ut mot kunden.
  • Senest år 2025 skal alt av vårt treverk være FSC-sertifisert.
  • Senest år 2025 skal all vår bomull være holdbart produsert. Ekologisk bomull, gjenbrukbare bomull og overgangsbomull ertsatter kontroversiell bomull.

KLIMATKOMPENSAJON - FRAKT

Som en e-handel er frakten veldig viktig, det blir derfor ekstra viktig at vi gjør det vi kan for å kompensere for det klimaavtrykket det medfører. Derfor er alt av transport til kunder 100% klimakompensert gjennom Gold Standard-sertifisert prosjektet Tropical Mix i Panama. Prosjektet strekker seg over flertallet provinser i Panama på områder som motsvarer over 3000 hektar. Avskoging er et stort problem her og det er lite omplanting. Klimakompensasjonen i dette prosjektet bidrar til et holdbart skogsbruk gjennom omplantering og verning av eksisterende skog. Prosjektet bidra også til områdets biologiske mangfold og rettferdig arbeidsvilkår for lokalbefolkningen. Tropical Mix er sertifisert av blant annet Gold Standard, FSC og Rainforest Alliance. Organisasjonene følger opp og kontrollerer at prosjektene jobber i henhold til de fastsatte sertifiseringsstandardene og at beregningene stemmer. Tiltak som fjerner klimagasser fra atmosfæren er et bidrag til å redusere klimaendringene vi står ovenfor på lang sikt. Klimakompensasjon er en del av vårt bærekraftig arbeid.

KLIMATKOMPENSAJON - POSER

Våre poser fra Avisera er 100% klimanøytrale, som en klimakompensasjon for alle utslipp som skapes fra råmaterial til det ferdig produkt, gjennom sertifisert treplantering i Nicaragua. 


SWEEF ♥ LØVE

Vår store hjertesak er dyrene, og vi hedrer dem gjennom å døpe modellene våre etter ulike dyreraser. For å hjelpe dyr i nød har vi donert en bedriftsgave via WWF som støtten en rekke prosjekter som fokuserer direkte på å redde truende arter og deres leveområde. Vårt bidrag for 2021 gikk til bevaringsprosjektet for løvene, som er en av kattedyrene som har størst behov for støtte og hjelp akkurat nå. Det ikke mange vet er at det bare finnes ca 25 000 vilde løver i Afrika. Arten blir mindre øst i Afrika og er akutt truet vest i Afrika. WWF jobber aktivt med å støtte flere viktige reservater og nasjonalparker som har svært store løvestammer, ikke minst Selousreservatet sør i Tanzania og reservatet Nissa som ligger nord i Mozambique. Også områdene nord i Zambia og i Kongo der løvene lever får også støtte fra innsamlet WWF-midler fra blant annet Sverige.

Läs mer om WWF’s arbete för Lejon

Se film "Drastisk minskning av lejon i Afrika" (tv4play.se)


VI VIL GJØRE MER!

Har du tips eller ideer til hvordan vi ytterlige kan klimakompensere eller bli mer holdbare i Sweef? Hør gjerne av deg til oss gjennom info@sweef.no.