Vi er som gladest når vi vet at møblene dine har kommet frem til deg, men veien dit innebærer en belasting på vårt klima. Sammen setter vi mål for å stadig forandre og forbedre oss - vi vil gjøre mer og vet at vi kan bli enda bedre! Les mer her om hva vi gjør.


GOALS

  • Bruke bare holdbare og resirkulerbart materiale i samtlige produkter.
  • Innen år 2025 skal alt av vår emballasje være resirkulerbart og biologisk nedbrytbart for både våre leverandører og ut mot kunden.
  • Senest år 2025 skal alt av vårt treverk være FSC-sertifisert.
  • Senest år 2025 skal all vår bomull være holdbart produsert. Økologisk bomull, resirkulert bomull og overgangsbomull ertsatter konvensjonell bomull.

KLIMAKOMPENSAJON - FRAKT

Som en e-handel er frakten veldig viktig, det blir derfor ekstra viktig at vi gjør det vi kan for å kompensere for det klimaavtrykket det medfører. Derfor er alt av transport til kunder 100% klimakompensert gjennom Gold Standard-sertifiserte prosjektet Tropical Mix i Panama. Prosjektet strekker seg over flertallet provinser i Panama på områder som motsvarer over 3000 hektar. Avskoging er et stort problem her og det er lite omplanting. Klimakompensasjonen i dette prosjektet bidrar til et holdbart skogsbruk gjennom omplantering og verning av eksisterende skog. Prosjektet bidrar også til områdets biologiske mangfold og rettferdige arbeidsvilkår for lokalbefolkningen. Tropical Mix er sertifisert av blant annet Gold Standard, FSC og Rainforest Alliance. Organisasjonene følger opp og kontrollerer at prosjektene jobber i henhold til de fastsatte sertifiseringsstandardene og at beregningene stemmer. Tiltak som fjerner klimagasser fra atmosfæren er et bidrag til å redusere klimaendringene vi står ovenfor på lang sikt. Klimakompensasjon er en del av vårt bærekraftig arbeid.

KLIMAKOMPENSAJON - POSER

Våre poser fra Avisera er 100% klimanøytrale, som en klimakompensasjon for alle utslipp som skapes fra råmaterial til det ferdige produkt, gjennom sertifisert treplantering i Nicaragua. 


SWEEF ♥ LØVE

Vi støtter WWF Verdens naturfond. Takket være vår årlige støtte kan WWF fortsette sitt arbeid med å bevare biologisk mangfold, redusere forurensning og uholdbart forbruk samt jobbe for en holdbar uttnytelse av fornybare naturresurser.

Les mer om WWF: https://www.wwf.no/stott-wwf/okonomisk-stotte-fra-bedrifter.

Se film "Drastisk minskning av lejon i Afrika" (tv4play.se)


VI VIL GJØRE MER!

Har du tips eller ideer til hvordan vi ytterlige kan klimakompensere eller bli mer holdbare i Sweef? Hør gjerne av deg til oss gjennom info@sweef.no.