Sikkerhet for kunden

INTEGRITETSPOLICY

Databeskyttelse og personvern er et spørsmål om tillit for oss og din tillit er viktig for oss. For at du skal føle deg trygg når du samhandler med oss, følger vi strengt regelverket som finnes når vi tar vare på personopplysningene dine. Nedenfor ønsker vi å informere om vår innsamling og bruk av data. Følgende retningslinjer forklarer hvilken informasjon som samles inn fra deg. Vi beskriver også hvilke data vi bruker og på hvilken måte dette skjer. I denne policyen bruker vi begrepet "personopplysninger" for å beskrive informasjon som kan identifisere en fysisk person. Vi mener ikke at personopplysninger omfatter opplysninger som er anonymisert eller samlet inn på en slik måte at de kan brukes til å identifisere en fysisk person ved hjelp av annen informasjon eller på noen måte. Ingen informasjon vil bli solgt til tredjeparter.

ANSVARLIG FOR PERSONDATA

Sweef AB (org.nr. 556850-4681) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vedrørende kjøp på sweef.no

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg som kunde og til hvilket formål? Formålene med å behandle personopplysningene dine hos Sweef AB:

KUNNE GJØRE KJØP HOS SWEEF AB

Behandlinger som utføres

 • Levering, inklusivt avtale om tid og kontakt
 • Identifikasjon og alderskontroll
 • Betalingshåndtering (inkludert analyse av mulige betalingsløsninger som kan inkludere en sjekk mot betalingshistorikk og innhenting av kredittinformasjon fra Klarna eller Stripe)
 • Håndtering av reklamasjoner og garantisaker

Kategorier av personopplysninger

 • Navn
 • Kontaktopplysninger, for eksempel telefonnummer, e-post og adresse
 • Betalingshistorikk
 • Betalingsinformasjon
 • Kjøpsinformasjon (for eksempel hvilket produkt som bestilles eller hvis produktet skal leveres til annen adresse)

Lovlig grunn

Oppfyllelse av kjøpsavtalen. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Dersom informasjonen ikke er gitt, kan våre forpliktelser ikke oppfylles og vi er derfor tvunget til å nekte deg kjøpet.

MULIGGJØRE MÅLRETTET MARKEDSFØRING

per e-post og andre kanaler basert på dine tidligere innkøp eller bruk av Sweefs kanaler. For å kommunisere relevant informasjon til deg analyserer vi de opplysninger som samles inn på forskjellige måter, for eksempel gjennom å sortere kunder i ulike kundesegmenter.

Behandlinger som utføres

 • Opprettelsen av dine personlige produktanbefalinger, inspirasjon og nyheter
 • Analyser av de opplysningert vi samler inn for formålet. Basert på de opplysninger vi samler in (for eksempel kjøpshistorilk og alder) gjør vi en analyse som kan resultere i at du får kommunikasjon spesifikkt til deg

Kategorier av personopplysninger

 • Kontaktopplysninger (e-post og telefonnummer)
 • Kjøps- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk)
 • Spesifiserte kundevalg angående produkter og tjenester

Lovlig grunn

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår legitime interesse i å kommunisere personlig og relevant informasjon og tilbud til deg

KUNNE HÅNDTERE KUNDESERVICESPØRSMÅL

Behandlinger som utføres

 • Kommunikasjon og svar av eventuelle spørsmål til kundservice (via telefon eller i digitale kanaler, inklusive sosiale medier)
 • Identifiering
 • Undersøkelse av eventuelle klager og støttesaker (inkludert teknisk støtte)

Kategorier av personopplysninger

 • Navn
 • Kontaktopplysninger for eksempel, adresse, e-post og telefonnummer
 • Din korrespondense
 • Opplysninger om kjøpstidspunkt, eventuelle feil/klager

Lovlig grunn

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din legitime interesse i å håndtere kundeservicesaker

KUNNE EVALUERE, UTVIKLE OG FORBEDRE SWEEFS TJENESTER, PRODUKTER OG SYSTEMER

Behandlinger som utføres

 • Tilpasset tjenester for å være mer brukervennlige. For eksempel endre brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsflyten
 • Produksjon av data for å utvikle og forbedre vårt utvalg
 • Utvikling av data for å utvikle og forbedre vår ressurseffektivitet fra et miljø- og bærekraftsperspektiv
 • Gi kundene våre muligheten til å påvirke utvalget vårt

Kategorier av personopplysninger

 • Bolig
 • Korrespondanse og tilbakemelding angående våre tjenester og produkter
 • Kjøps- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkslogg)
 • Tekniske data om enhetene som brukes og deres innstillinger (f.eks. språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
 • Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, hvor og hvor lenge ulike sider har vært besøkt, responstider, nedlastingsfeil, hvordan du kommer til å forlate nettsiden, for eksempel

Juridisk grunnlag

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og våre kunders legitime interesse i å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer

Å KUNNE UTFØRE OG ADMINISTRERE DELTAKELSE I KONKURRANSER OG/ELLER ARRANGEMENTER

Utførte behandlinger

 • Kommunikasjon før og etter deltagelse i en konkurranse eller et arrangement (f.eks. bekreftelse av bidrag, spørsmål eller evalueringer)
 • Identifisering og kontroll av alder
 • Valg av vinnere og formidling av eventuelle gevinster

Kategorier av personopplysninger

 • Navn
 • Kontaktinformasjon som adresse, e-post og telefonnummer
 • Informasjon gitt i konkurransebidrag
 • Data gitt i hendelsesevalueringer

Lovlig grunn

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din legitime interesse i å administrere din deltakelse i konkurranser og/eller arrangementer

FOR Å KUNNE OPPFYLLE SELSKAPETS JURIDISKE FORPLIKTELSER

Utførte behandlinger

 • Nødvendig håndtering for å oppfylle virksomhetens rettslige forpliktelser etter lovkrav, dommer eller myndighetsvedtak (f.eks. regnskapsloven, hvitvaskingsloven eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet)

Kategorier av personopplysninger

 • Navn.
 • Kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer).
 • Valutahistorikk.
 • Betalingsinformasjon.
 • Korrespondansen din.
 • Informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpssted, mulige feil/klager.

Lovlig grunn

Juridisk forpliktelse. Denne innsamlingen av dine personopplysninger er lovpålagt. Hvis informasjonen ikke er gitt, kan ikke vår juridiske forpliktelse oppfylles, og vi er derfor tvunget til å nekte deg kjøpet

MOTTAKER AV INFORMASJON DER MOTTAKER ER PERSONLIG DATAASSISTENT

I tilfeller hvor det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med selskaper som er såkalte personopplysningsassistenter for oss. En personopplysningsassistent er et selskap som behandler opplysningene på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.

Vi tar hjelp av andre selskaper som behandler dine personopplysninger på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Dette gjelder f.eks. selskaper som leverer IT-tjenester og selskaper som hjelper oss med utsendelser.

MOTTAKER AV INFORMASJON DER MOTTAKER ER UAVHENGIG PERSONLIG DATAANSVAR

Vi deler også din personlige informasjon med enkelte selskaper som er uavhengige ansvarlige for personopplysninger. At selskapet er selvstendig personopplysningsansvarlig gjør at vi ikke har kontroll over hvordan informasjonen som gis til selskapet skal behandles. Når dine personopplysninger deles med et selskap som er selvstendig ansvarlig for personopplysninger, gjelder selskapets personvernpolicy og håndtering av personopplysninger. Uavhengige personopplysningsansvarlige som vi deler dine personopplysninger med er:

 • Statlige myndigheter (politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter) hvis vi er forpliktet til det ved lov eller ved mistanke om kriminalitet.
 • Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (kortinnløsende selskaper, banker og andre betalingstjenesteleverandører).
 • Bedrifter som håndterer generell godstransport (logistikkselskaper og speditører).

BETALINGSTJENESTELEVERANDØRER

Vil samle inn personopplysninger om deg i forbindelse med betaling. De er derfor behandlingsansvarlige for slike personopplysninger i henhold til deres respektive vilkår: Klarnas vilkår Stripes vilkår.

FORSENDERE

vil motta personopplysningene som kreves for å kunne fullføre og levere en bestilling i samsvar med oppfyllelsen av kjøpsavtalen.

 • Sun-Com
 • Flexit
 • Hjortero
 • Delego
 • Collicare

DINE RETTIGHETER

Rett til korrigering

Du har rett til å be om at personopplysningene dine blir rettet dersom opplysningene er feil. Innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger.

Rett til å slette

Du har rett til å få dataene dine slettet, vi vil da fjerne alle personopplysninger som vi ikke har noen juridiske krav til å lagre.

Rett til begrensning

Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Vi vil informere deg dersom begrensningen for behandling av personopplysninger opphører.

Retten til å protestere mot visse typer behandling

Legitime interesser

Du har rett til å motsette deg behandlinger som er basert på en legitim interesse som vi har dersom du har personlige grunner knyttet til situasjonen. Vi kan imidlertid fortsette å behandle dataene dine, selv om du har motsatt deg behandlingen, hvis vi har tungtveiende legitime grunner for behandlingen som oppveier din interesse for personvern.

Direkte markedsføring (inkludert analyser utført for direkte markedsføringsformål)

Du har mulighet til å protestere mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring.

Hvis du protesterer mot direkte markedsføring, vil vi avbryte behandlingen av dine personopplysninger for det formålet, samt avbryte alle typer direkte markedsføringstiltak.

Selvfølgelig har du muligheten til å avslå utsendelser og personlige tilbud i enkelte kanaler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene som angår deg i et strukturert vanlig brukt format og i noen tilfeller få disse dataene overført til en annen personopplysningsansvarlig. Retten til dataportabilitet omfatter kun informasjon som du har gitt oss og som vi behandler på grunnlag av visse juridiske grunnlag, f.eks. en avtale med deg.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst. I så fall vil vi ikke fortsette å samle inn ny informasjon til formål basert på ditt samtykke. Vi har imidlertid rett til å fortsette å behandle informasjon som allerede er samlet inn i henhold til det gitte samtykket, men vi vil ikke supplere eller oppdatere denne informasjonen. Hvis det ikke er andre juridiske grunnlag som krever at vi lagrer dataene, sletter vi dem. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på e-postadressen: info@sweef.se

Klager til regulatoren

Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine feil, kan du kontakte oss. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten (Datainspektionen / Integrity Protection Authority)

Kilde som dataene hentes fra

I tillegg til informasjonen som du har gitt oss eller som vi har samlet inn fra deg basert på hvilke kjøp du har gjort eller hvordan du bruker våre tjenester, kan vi også samle inn personopplysninger fra noen andre, dvs. fra tredjeparter.

Klarna vil samle inn personlig informasjon om deg i forbindelse med betaling. Klarna er dermed ansvarlig for slike personopplysninger i henhold til Klarnas vilkår 

Stripe vil samle inn personlig informasjon om deg i forbindelse med betaling. Stripe er dermed ansvarlig for slike personopplysninger i henhold til Stripes vilkår 

Hvordan kontakter du oss lettest når det gjelder databeskyttelsesproblemer?

Du kan alltid nå oss på Info@sweef.no

INFORMASJONSKAPLSER

Å godta informasjonskapsler er ikke en forutsetning for å kunne besøke nettsidene våre. Vi vil imidlertid påpeke at nettsiden og tjenesten vår kun har en begrenset funksjonalitet, hvis du ikke tillater oss å sette informasjonskapsler.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som lagrer visse innstillinger og data for datautveksling med systemet vårt via nettleseren din. Det finnes i utgangspunktet to forskjellige typer informasjonskapsler, såkalte session cookies, som slettes når du lukker nettleseren og permanente/midlertidige informasjonskapsler, som lagres på datamaskinen din i lengre eller ubegrenset tid. Denne lagringen hjelper oss med å designe våre nettsider og våre tilbud og gjør bruken enklere for deg. For eksempel blir noen av oppføringene dine lagret på en måte som hindrer deg i å gjenta dem om og om igjen.

Hvilke informasjonskapsler brukes av Sweef?

De fleste av informasjonskapslene vi bruker slettes automatisk igjen fra datamaskinen din når du lukker nettleseren (slutten av økten). Derfor kalles de også session cookies. Session cookies er nødvendig for eksempel for å kunne tilby handlekurvfunksjonen på flere sider. I tillegg bruker vi også informasjonskapsler som blir liggende på datamaskinen din. Ved neste besøk registreres det automatisk at du allerede har besøkt oss tidligere og hvilke innganger og innstillinger du foretrekker. Disse midlertidige eller til og med permanente informasjonskapslene lagres på harddisken din og slettes automatisk når den angitte tiden er nådd. Det er spesielt disse informasjonskapslene som brukes for å gjøre tjenestene våre mer brukervennlige, mer effektive og sikrere. Takket være disse filene er det for eksempel mulig at du får skreddersydd informasjon på siden. Det eneste formålet med disse informasjonskapslene er å tilpasse tilbudene våre til kundenes ønsker og gjøre det så praktisk som mulig for deg når du surfer hos oss.

Hvilken informasjon lagres i informasjonskapsler?

Informasjonskapslene Sweef bruker lagrer kun pseudonymiserte data. Ved aktivering av disse informasjonskapslene blir de tildelt et identifikasjonsnummer. Koordinering med dine personopplysninger til dette identifikasjonsnummeret finner ikke sted. Ditt navn, IP-adresse eller lignende informasjon som muliggjør direkte koordinering mellom deg og denne informasjonskapselen lagres ikke i den. Basert på informasjonskapselteknologien mottar vi kun pseudonym informasjon, for eksempel om hvilke sider i vår nettbutikk som er besøkt, hvilke produkter som er sett osv.

Hva er målretting på stedet?

Basert på informasjonskapselteknologien samles data inn på Sweef-nettstedet for å optimalisere annonseringen vår. Disse dataene brukes ikke til å identifisere deg personlig, men er bare for en pseudonym evaluering av bruken av nettstedet. Med denne teknologien kan vi presentere og tjenester kun for deg. Innholdet er basert på informasjonen innhentet i forbindelse med klikkanalysen (for eksempel annonsering som er fokusert på at man de siste dagene kun har sett på sofaer). Vårt mål er å gjøre netttjenestene våre så attraktive som mulig for deg og å presentere annonsering som matcher dine interesser.

Finnes det noen tredjeparts informasjonskapsler (såkalte tredjeparts informasjonskapsler)?

Sweef bruker noen annonseringspartnere for å gjøre våre Internett-tilbud og nettsider mer interessante for deg. Derfor lagres også informasjonskapsler fra partnerselskaper på harddisken din når du besøker nettsidene. Dette er midlertidige / permanente informasjonskapsler, som slettes automatisk når den angitte tiden har gått. Disse midlertidige eller til og med permanente informasjonskapslene lagres på harddisken din og slettes automatisk når den angitte tiden er utløpt. Selv våre partnerselskapers informasjonskapsler inneholder for det meste kun pseudonymer, til og med helt anonyme data. Dette er for eksempel informasjon om hvilke produkter du har sett på, om noe er kjøpt, hvilke produkter det ble søkt på osv. I denne sammenheng registrerer også noen av våre annonsepartnere informasjon om hvilke sider du har besøkt tidligere og hvilke produkter du har besøkt. var interessert i. Målet er å kunne vise deg reklame som passer best for dine interesser.

Re-targeting

Våre nettsider bruker såkalt retargeting-teknologi. Vi bruker denne teknologien for å gjøre tilbudet vårt mer interessant for deg. Denne teknologien gjør det mulig å appellere til Internett-brukere som allerede har vist interesse for vår nettbutikk og våre produkter med annonsering på våre partneres nettsider. Vi er overbevist om at visning av personlig, interessebasert annonsering generelt er mer interessant for internettbrukeren enn vanlig annonsering, som mangler et slikt personlig forhold. Visningen av dette reklamematerialet på våre partneres sider er basert på en informasjonskapselteknologi og en analyse av tidligere brukeratferd. Denne typen reklame er fullstendig pseudonymisert. Når du bruker nettstedet vårt, brukes informasjonskapsler. Dermed blir informasjon om din bruk samlet inn, lagret og brukt. I tillegg lagres informasjonen din i informasjonskapsler selv etter endt nettleserøkt, og kan da for eksempel ringes opp igjen neste gang du besøker nettstedet.

Hvordan kan du forhindre at informasjonskapsler lagres?

Du kan stille inn nettleseren din slik at lagring av informasjonskapsler kun aksepteres når du samtykker og dermed med fremtidig virkning forhindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen din. Hvis du kun ønsker å akseptere Sweef-informasjonskapsler, men ikke de fra våre leverandører og partnere, kan du endre innstillingen i nettleseren din til "Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter".

Som regel kan du bruke hjelpefunksjonen i nettleserens menylinje for å se hvordan du avviser nye informasjonskapsler og sletter de du allerede har mottatt.

Nettanalyse

For å stadig forbedre og optimalisere tilbudet vårt bruker vi såkalt sporingsteknologi. Vi bruker Google Analytics-tjenester til dette formålet.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics bruker metoder som muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden, for eksempel såkalte «Cookies», tekstfiler som er lagret på datamaskinen din. Denne opprettede informasjonen om din bruk av denne nettsiden overføres vanligvis til en av Googles servere i USA og lagres der. Ved å aktivere IP-anonymisering på denne nettsiden, vil imidlertid IP-adressen først bli forkortet før overføring innen EU-medlemsstatene eller i andre land innenfor det europeiske økonomiske området. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli sendt til en amerikansk server som tilhører Google for å bli avkortet der. IP-adressen som sendes gjennom nettleseren din som en del av Google Analytics, kombineres ikke med andre data lagret av Google.

I tillegg kan du forhindre registrering av informasjonen om din bruk av nettstedet, opprettet av informasjonskapsler (inkludert din IP-adresse), gjennom Google og behandlingen av denne informasjonen gjennom Google, ved å laste ned og installere plugin-en i nettleser , som du finner ved å bruke følgende kobling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl = og

Tredjeparts bannerannonsering retargeting og datainnsamling

I forbindelse med retargeting og bannerannonsering bruker vi tredjepartstjenester, som lagrer informasjonskapsler på nettstedet vårt. Dette involverer følgende leverandører - Facebook Ink. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy